GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ 6/2013

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cầu mong tất cả mọi người,
Thảy đều an lạc, trọn cùng an vui.
Chẳng gây oan trái trên đời,
Chỉ theo thuần thiện, lợi người lẫn ta…

(VN thi kệ)

********

LỜI MẸ DẶN

(BÀI THƠ RẤT HAY VÀ Ý NGHĨA )
******************************
Khi mẹ chết xin các con đừng khóc
Đừng ồn ào,đừng khuấy động thân ta
Hãy bình tâm niệm Phật A DI ĐÀ
Và cấp tốc gọi,mời ban hộ niệm

Lo chuẩn bị một bàn thờ Phật
Hai đèn cầy (ly)và một bình hoa
Dĩa trái cây,ba tách đựng trà
Nhan cúng Phật,và mười tô trà lá(lớn)

Khi họ (ban hộ niệm) đến ,nghe lời họ dặn
Phải một lòng tin tưởng vâng theo
Bảo làm sao ,cứ thế mà làm
Và luôn ở bên Mẹ lạy Phật

Muốn báo hiếu,nghe lời Mẹ dặn
Khoan coi ngày,chờ niệm Phật cho xong
Không đem theo tiền bạc,vàng vòng
Không dằn chuối,cúng cơm như thế sự

Cứ niệm Phật và cầu xin sám hối
Trước Phật tiền xin xá tội mẫu thân
Dù ở xa hay ở thật là gần
Mẹ cũng được an tâm và mãn nguyện

Nhớ cúng chay,đừng sát sanh thêm tội
Bốn chín ngày niệm Phật cầu siêu
Và ăn chay trong những ngày nầy
Là báo hiếu cho Mẹ rồi con nhé

Tiền phúng điếu nên đem làm từ thiện
Giúp người nghèo và cúng trai Tăng
Đem phóng sanh cho Mẹ được phước phần
Đúc tượng Phật,in kinh hay sang đĩa

Việc làm đó góp phần cho Mẹ
Được thêm nhiều phẩm vị hoa sen
Các con ơi!đừng có xem thường
Vi diệu lắm, và nhiệm mầu lắm đấy!

Tổ chức đám nên làm đơn giản
Không sát sanh,không trống,không kèn
Nhớ cúng chay và đãi cũng chay
Hãy niệm Phật đưa Mẹ về Cực Lạc

Còn xác Mẹ thiêu là tốt nhất
Cho linh hồn về cõi Tây phương
Không còn thân thì khỏi vấn vương
Không mộ đẹp,không còn lưu luyến

Giờ thôi nhé!xin giã từ gia quyến
Mẹ an nhàn về cõi Tây Phương
Hãy vui lên,hãy sống bình thường
Nhớ niệm Phật,ăn chay và bố thí…

(ST)

*****************************

..Muốn trồng cây giác ngộ chúng ta phải sử dụng đau khổ, phiền muộn trong ta. Cũng giống như trồng hoa sen. Hoa sen không thể trồng trên đá, phải có bùn mới trồng được..
Chúc quý vị có một đêm bình an, ngon giấc.

A Di Đà Phật.

(Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

****************

Người học Phật chúng ta cần thiết phải thâm nhập kinh tạng, thì mới có trí huệ rộng lớn như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì trí huệ không sao rộng sâu như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì cái gì sẽ như biển? Phiền não của bạn sẽ rộng như biển. Chấp trước của bạn cũng sẽ sâu như biển. Tà kiến của bạn cũng đầy như biển. Do đó việc đọc tụng kinh điển đại thừa thật vô cùng trọng yếu…

(HT Tuyên Hóa)

*****************************

CĂN TÁNH TỊNH ĐÔ ĐÃ CHÍN MUỒI

Ở vào thời kỳ Mạt Pháp, Thế Tôn ở trên kinh Đại Tập nói rất hay: “Thời kỳ Chánh Pháp Giới Luật thành tựu, thời kỳ Tượng Pháp Thiền định thành tựu, thời kỳ Mạt Pháp Tịnh Độ thành tựu”, cái thành tựu này đều là nói căn tánh chín muồi. Vào thời kỳ Chánh Pháp thì một loại người trì giới chứng quả căn cơ chín muồi, thời kỳ Tượng Pháp thì một loại người thiền định căn tánh chín muồi, thời kỳ Mạt Pháp thì một loại người căn tánh Tịnh Độ chín muồi. Chúng ta đọc kinh nghe Phật nói pháp phải hiểu được cái ý của Phật. Việc này đối với chúng ta là giúp chính mình chọn lấy pháp môn, đối với người khác là giúp chúng ta quán cơ, giúp đỡ chúng ta, giúp tất cả hữu tình chưa độ. Vào ngày nay chúng ta đối với quần chúng rộng lớn trong xã hội, chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ? Dùng một câu Phật hiệu, một khi nghe qua tai đã mãi trồng thiện căn, chúng ta dùng một câu Phật hiệu của A Di Đà Phật giúp đỡ họ. Cho dù họ tin hay không tin, câu Phật hiệu này họ nghe lọt vào, nghe vào trong A Lại Da Thức thì vĩnh viễn không thể xóa đi, tương lai khi gặp được duyên phận nó sẽ khởi hiện hành, họ sẽ học Phật, họ sẽ niệm Phật vãng sanh bất thoái, họ sẽ vãng sanh thế giới Cực Lạc. Chỉ cần đem câu Phật hiệu này, đem hình tượng của A Di Đà Phật để cho họ xem, vừa nhìn cũng đã rơi vào trong A Lại Da thức. Thấy nghe hình tượng danh hiệu A Di Đà Phật thì được rồi, đây chính là tiếp dẫn chúng sanh rộng lớn.

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

******

Nếu ta bảo rằng: “Ngày mai ta sẽ học hành đàng hoàng, sẽ giúp đỡ người này kẻ nọ, sẽ bắt đầu tu hành cẩn thận, sẽ thực thi những cải cách vĩ đại v.v… và v.v… thì coi chừng đó có thể là lời hứa hẹn suông để ta được phép duy trì tình trạng bê bối hiện tại… cho khỏi áy náy, cắn rứt lương tâm mà thôi.

Ngày mai rồi sẽ y hệt như ngày hôm nay mà thôi. Vậy thì, những gì có thể làm được bây giờ, chúng ta hãy một, hai, ba bắt tay làm liền chứ đừng hẹn vào ngày mai, là một ngày chỉ có trong ảo tưởng mà thôi.

(Sư cô Như Thủy)

**************

Bốn ý tưởng Hay cho cuộc sống:

Nhìn lại đàng sau để có Kinh nghiệm !
Nhìn về phía trước để thấy Hy vọng !
Nhìn xung quanh để tìm ra Thực tại !
Nhìn vào bên trong để tìm thấy Chính mình!

*************

KHÔNG CHỨA

Không chứa thị phi chốn bụi hồng
Không sanh dỗi hờn ở trong lòng
Không tranh, không giành, không vị kỷ
Tâm không, chứa đầy những cái không

Chứa chan tình cảm như cái tròng
Giam cầm, trói buộc theo cái vòng
Luân hồi chuyên chở thiên hạ sự
Tâm động, sân si tràn ngập lòng

Không chứa, không chấp thoát khỏi tròng
Không tham, không hận, chẳng cầu mong
Tâm an buông bỏ điều bất thiện
Ta bà hiển lộ cái tâm không

Không chứa, không chấp những thị phi
Vui đời tự tại với an vi
Thắp sáng thực tại, cầm vô ngã
Tánh không hồi phục tại ta bà.

Không chứa, không sanh những cuồng si
Làm việc thường ngày với an vi
Buông bỏ hơn thua, cầm vô ngã
Tâm không về với bạn tức thì…

(St)

****

Cũng bởi Vô minh khổ cuộc đời
Quét từng chốn bụi ở nơi nơi
DI ĐÀ tiếp độ đời mộng huyễn
Thống khổ chi lo bởi kiếp đời

Đời người ngu mụi bởi chữ Si
Lấy ý diệt Si có khó gì
Tham Sân nổi gió đời dâu bể.
Lệ ước chang hòa đẫm bờ mi.

(Trích fb :Trúc Mai)

****

Một chút giận hai chút tham
Lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn
Thong dong tất dạ rứa mà vui

HT Thiện Siêu

***

Ta ngồi đây với gian phòng tĩnh lặng
Đưa tay ra để đón lấy hư vô,
Chung quanh ta đây đều là mộng ảo
Đưa mắt nhìn theo những chuyện mơ hồ….
Không gian bao la thời gian vô tận
Mảnh hình hài ôm tất cả vào thân
Tính tới tính lui chỉ là huyễn mộng
Đến tận cùng rồi “không vẫn hoàn không.”
Nhắm mắt bước đi chân cao chân thấp
Với tay cao mà chẳng được gì đâu
Mở mắt ra nhìn đều là trống rỗng
Chỉ nương theo với một tiếng kinh cầu
Thích Tín Nghĩa
 ******
Con nguyện lâm chung không chướng ngại,
A Di Đà đến rước từ xa.
Quán Âm cam lồ rưới nơi đầu
Thế Chí kim đài trao đỡ gót.
Trong một sát na lìa ngũ trược,
Khoảng tay co duỗi đến liên trì.
Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn
Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ.
Nghe xong liền ngộ Vô Sanh Nhẫn,
Không rời An Dưỡng lại Ta Bà.
Khéo đem phương tiện lợi quần sanh
Hay lấy trần lao làm Phật sự,
Con nguyện như thế Phật chứng tri.
Kết cuộc về sau được thành tựu.
A Di Đà Phật !
*******

KỆ KHUYÊN NIỆM PHẬT

Ngày tháng chim lồng quanh quẩn,
Thân người bèo nước linh đinh
Trăm năm tạm gởi kiếp phù sinh,

Há lại mơ màng chẳng tỉnh?

Đem mối trần duyên rũ sạch,

Đừng cho mộng cảnh lưu đình.

Di Đà sáu chữ ấy chơn kinh,

Đường lối tu hành tiệp kỉnh!

Chẳng luận sang, hèn, ngu, trí.

Không phân già, trẻ, gái, trai.

Có tâm làm được đấng Như Lai,

Lời thật lưu truyền vẫn tại!

Sáu chữ Di Đà rất dễ.

Một lòng tưởng niệm đừng sai.

Thân này thề chiếm tử kim đài,

Gắng giữ niệm tâm chớ trái!

( Thiền sư Linh Thoại)

**************

Học Phật

Học Phật để thoát ra
Những nẻo ác đường tà
Không tin theo mù quáng
Vất vưởng một bóng ma
Học Phật để gieo nhân
Hành thiện mãi ân cần
Cho đi không mong lại
Yêu thương như người thân

Học Phật thấy vô thường
Bao khổ nạn khôn lường
Trân quý từng hơi thở
Sống một đời thiện lương
Học Phật để lắng nghe
Vọng tưởng luôn âm e
Đắm chìm trong đau khổ
Nhận chân để quay về

Học Phật đạo thiêng liêng
Không mong cầu sanh thiên
Với một lòng tha thiết
Giải thoát trong hiện tiền.

(T.K Tâm khương)

*****
Xem ra niệm Phật dễ mà không
Khẩu ý buông lung giữ chẳng đồng,
Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn
Dù cho khan cổ vẫn hoài công
Niệm Phật Di Đà gắng kỳ công,
Thân ý luôn luôn cố tương đồng,
Thiết tha cố giữ Kim Tâm Niệm.
Di Đà tiếp độ sẽ thành công

NIỆM PHẬT LÀ TÂM NIỆM TỐI THIỆN NHẤT

Nhà thơ Rabindranath Tagore có nói:

“Sinh thời lệ tợ hạ hoa, tử thời mỹ như thu nguyệt”
(lúc sống đẹp như hoa mùa hạ, lúc chết đẹp như trăng mùa thu).

Bạn muốn sống đẹp như hoa mùa hạ có lẽ cũng không khó lắm; nhưng muốn chết đẹp như trăng mùa thu thì phải ra sức chuẩn bị công phu mới được! Lắm lúc có nhiều người phê bình những người học theo Phật và nói: “Ôi chao, sao quí vị ưa nói chuyện “chết”, ưa nói chuyện “lâm chung” quá, hình như đã xem thường cả cuộc đời. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện phải làm, đặc biệt là những người tu theo Tịnh độ như quí vị, ngày ngày cứ niệm “A DI ĐÀ PHẬT, chuẩn bị để vãng sinh Tây phương, thật là quá tiêu cực”. Thật ra cuộc sống chúng ta giống như quá trình vẽ một con rồng, mỗi nét vẽ, mỗi màu sắc đều rất quan trọng. Lúc lâm chung cũng như nét vẽ cuối cùng vào mắt rồng. Lúc sinh lúc tử đều rất quan trọng, không có nét vẽ nào có thể cẩu thả được. Niệm Phật là tâm niệm tối thiện nhất, tích cực làm cho lúc sống và lúc chết đều là chí thiện chí mỹ (tốt đẹp nhất).

Trích: Lắng nghe tiếng hát sông Hằng__BS.Quách Huệ Trân

***********
Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát nói: “Danh hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển vận hết thảy Bồ-Tát Sơ-phát-tâm nhanh chóng tới Phật địa. Danh hiệu Phật như hóa thân bất tư nghị, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm người xưng niệm danh-hiệu Nam-Mô A-Di-Đà Phật.”
phẩm thứ tư KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT
HT.THÍCH THIỀN TÂM
Advertisements

Tác giả: HUỆ AN

Buddhist ĐẠI NGUYỆN: CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ NGUYỆN HỒI HƯỚNG: NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s