GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

CẨM NANG CẦU NGUYỆN BỒ TÁT QUÁN ÂM

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

cam_nang_cau_nguyen_bo_tat_quan_am.561x793.w.b

Kinh Ngũ Bách Danh được sử dụng nhiều nhất trong lễ hội vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19-2, 19-6,19-9 âm lịch, lạy 500 lạy.

Download Kinh Ngũ Bách Danh bản pdf Tại Đây:  KinhNguBachDanhQuanTheAm

Quyển Kinh này là một cẩm nang chỉ cách cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm trong nhiều lãnh vực: trị bệnh, cầu con, cầu tai qua nạn khỏi, cầu của cải, cầu thoát hiểm, cầu nguyện khi sanh khó, cầu nguyện khi gặp ác mộng, cầu nguyện khi gặp tù tội, cầu sống lâu, cầu cho thân tướng tốt đẹp…vậy dân gian đã ngộ nhận Bồ Tát là một vị thần ban phúc giáng họa? mặc kệ, với lòng từ bi vô hạn, với bản nguyện cứu khổ, Bồ Tát Quán Âm luôn lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh, bởi các nguyện vọng trên cũng đều xuất phát từ những nỗi khổ nhiều hay ít. Chỉ cần “niệm niệm vật sanh nghi” thì Ngài đều cứu giúp

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca đã nói “những trai lành gái tín ở thế gian, nếu có tai nạn ngặt nghèo hoảng sợ, chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát”. Lời ấy vừa khen tặng vừa xác tín về Bồ Tát Quán Thế Âm.

500 điều nguyện cầu này cần được phân chia lại theo chủ đề và có hiểu biết sâu sắc từng câu thì mới vận dụng đúng tình huống.

Chúng sanh ngày nay đang hoảng sợ vì động đất, sóng thần, khủng bố thì trong Cẩm nang có câu:

Nam Mô Năng Trừ Lôi Điện Chấn Bố Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nếu gia đạo bất hòa, không có hạnh phúc, hãy cầu nguyện câu:

Nam Mô Sở Hữu Quyến Thuộc Hòa Thuận Quán Thế Âm Bồ Tát

Từ chuyện lớn như bị ung thư, hãy cầu nguyện:

Nam Mô Trừ Trọng Lại Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát

Đến chuyện nhỏ như bị đau bụng đột ngột:

Nam Mô Trừ Tề Thống Quán Thế Âm Bồ Tát

Nếu bị viêm gan, hãy cầu nguyện:

Nam Mô Trừ Hoạn Cam Nhuận Quán Thế Âm Bồ Tát

Nếu bị nhức mỏi, hãy cầu nguyện:

Nam Mô Năng Trừ Thủ Cước Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Trừ Thủ Túc Thống Quán Thế Âm Bồ Tát

Bị đau khớp, hãy cầu nguyện:

Nam Mô Trừ Chi Tiết Thống Quán Thế Âm Bồ Tát

Hay muốn cất nhà, muốn mua xe mà không cần coi ngày, hãy tụng chú Đại Bi và niệm:

Nam Mô Bất Tu Trạch Nhật Độc Tức Thành Tựu Quán Thế Âm Bồ Tát

Nếu bị viêm xoang (và đau răng):

Nam Mô Năng Trừ Nha Xỉ Tỹ Thân Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát

Nếu bị tim mạch huyết áp:

Nam Mô Trừ Tâm Hung Thống Quán Thế Âm Bồ Tát

Nếu bạn muốn cầu giàu sang, hãy xin một trận mưa lớn, mưa xuống toàn của báu:

Nam Mô Vũ Đại Bảo Vũ Quán Thế Âm Bồ Tát

Nếu bạn bi tam tai, đừng đi cúng sao hạn, hãy nguyện:

Nam Mô Năng Trừ Tam Tai Cửu Hoạch Quán Thế Âm Bồ Tát

Nếu bạn đang bị hao tốn của cải vì những việc không đâu, hãy niệm:

Nam Mô Trừ Bất Nhiêu Ích Sự Quán Thế Âm Bồ Tát

Gia đình có người tù tội, hãy niệm:

Nam Mô Trừ Tù Cấm Già Tỏa Quán Thế Âm Bồ Tát

Bạn sợ bị mất trộm, hãy niệm:

Nam Mô Sở Hữu Vô Tha Kiếp Đoạt Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Sở Tại Xứ Linh Nhân Dân An Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát

Nếu sanh khó, hãy niệm:

Nam Mô Năng Cứu Sản Nạn Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát

v..vv..vv

Kinh Ngũ Bách Danh đề cao chú Đại Bi và gắn liền với chú Đại Bi, nói rõ lai lịch chú Đại Bi là do Phật Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ trao tặng Bồ Tát Quán Thế Âm làm bửu bối để cứu khổ độ sanh. Đọc Ngũ Bách Danh thì thấy rõ Đức Chuẩn Đề chính là Quán Thế Âm Bồ Tát qua câu:

Nam Mô Thập Bát Tý Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Ngũ Bách Danh đem lại đời sống hạnh phúc toàn diện cho chúng ta. Thử nghĩ một người được chữa khỏi bệnh, điều mong cầu nào cũng mãn nguyện, sống an lạc trong vật chất đầy đủ, tinh thần không lo sợ, được chư vị thiện thần hằng ủng hộ, được tiêu trừ tội chướng, phước báu nảy nở do làm lợi lạc cho chúng sanh, thường gần gũi Tam Bảo, được sống lâu, không có kẻ thù, được thân tướng tốt đẹp, được mọi người kính trọng, tu hành tiến bộ vượt bậc, có năng lực tự tại thì người ấy như đang sống ở cõi trời.

Kinh Bách Ngũ Danh là một kho báu cần được khai quật. mà khai quật kho báu thì phải có nhiều người. Minh Huệ chỉ làm bước đầu với hiểu biết nông cạn của mình. Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn còn nhiều danh hiệu “bí ẩn” trong kinh này.

Kính mời các bậc thạc nho có thêm lời chỉ giáo. Ngoài ra, đương nhiên còn phải hiểu kinh “giữa hai dòng chữ” nên phải cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ giáo:

Nam Mô Sở Văn Chánh Pháp Ngộ Thậm Thâm Nghĩa Quán Thế Âm Bồ Tát

Chúng ta không sống dựa dẫm, ỷ lại vào Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi đã có cuộc sống tương đối an lạc, chúng ta hãy học hạnh cứu khổ ban vui. Chúng ta hãy tập làm Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi đã làm được nhiều việc tốt, chúng ta càng hạnh phúc khi thấy mình là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó Bồ tát không chỉ có ngàn tay ngàn mắt, mà còn hơn thế nữa.

Thực ra, mọi phiền não khổ đau đều sanh ra từ chấp ngã. Vậy phải tiêu diệt ngã chấp thì khổ đau như gió qua nhà trống “chiếu kiến ngũ uẩn giai không” thì “độ nhất thiết khổ ách”. Nhưng muốn đạt đến đó là một quá trình. Những khổ đau trước mắt, ta chưa có bản lĩnh vượt qua nên phải cầu Quán Thế Âm Bồ Tát

Cần Thơ, ngày 18 tháng 9 năm 2012

Cư sĩ Minh Huệ cẩn chí

Đề nghị cách hành trì Kinh Ngũ Bách Danh ở nhà:

–          Chuyên cần đảnh lễ danh hiệu mình đã chọn

–          Rồi đảnh lễ câu “ Nam Mô Năng Mãn Nhất Thiết Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát” hay câu “Nam Mô Sở Cầu Giai Xứng Quán Thế Âm Bồ Tát”

–          Thường tụng chú Đại Bi

–          Nên đọc đi đọc lại Kinh Ngũ Bách Danh (đảnh lễ tùy sức, phần còn lại ngồi đọc danh hiệu)

CẨM NANG CẦU NGUYỆN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM DỰA THEO KINH NGŨ BÁCH DANH

 1. CẦU TRỊ BỆNH
 2. CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP: viêm họng, nhức đầu, đau lưng, nhức mỏi, đau cột sống, đau khớp gối, trĩ, dịch H5N1, bệnh tâm thần, bị ma nhập, bệnh nan y, cứu người sắp chết
 3. VIỆC KHẨN CẤP
 4. MÃN NGUYỆN
 5. CẦU CON
 6. SANH KHÓ
 7. TAM TAI
 8. ÁC MỘNG
 9. CẦU SIÊU
 10. SÁM HỐI
 11. CỨU KHỔ
 12. NÔNG DÂN CẦU ĐƯỢC MÙA
 13. ĐEM LỢI LẠC CHO CHÚNG SANH
 14. TRANH CHẤP
 15. ĐƯỢC SỐNG LÂU, ĐƯỢC GIÀU SANG
 16. NGƯỜI TRÌ CHÚ ĐƯỢC LỢI LẠC, ĐƯỢC KÍNH MẾN, ĐƯỢC GIÀU SANG, ĐƯỢC HỘ TRÌ…
 17. TÂM AN TỊNH
 18. TĂNG TRƯỞNG LÒNG TỪ BI
 19. BỊ TÙ TỘI
 20. KHÔNG BỊ MẤT TRỘM
 21. BỊ NẠN BÃO LỤT
 22. BỊ NẠN LỬA CHÁY
 23. ĐƯỢC THÂN TƯỚNG TỐT ĐẸP
 24. KHÔNG BỊ XÂM HẠI
 25. DIỆT TRỪ THAM SÂN SI
 26. BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH
 27. ĐƯỢC TRÍ HUỆ
 28. TRỪ MA QUỈ
 29. ĐƯỢC BIỆN TÀI/OAI LỰC CHÚ ĐẠI BI/ OAI LỰC LỤC TỰ
 30. ĐƯỢC GẦN GŨI TAM BẢO
 31. THẦN THÔNG TỰ TẠI
 32. TU HÀNH TIẾN BỘ VƯỢT BẬC
 33. THƯỜNG ĐƯỢC CHƯ THIỆN THẦN ỦNG HỘ
Advertisements

Tác giả: HUỆ AN

Buddhist ĐẠI NGUYỆN: CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ NGUYỆN HỒI HƯỚNG: NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s