GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ 7/2013

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CÕI VÔ THƯỜNG .
**************
Người ơi trong cõi vô thường ấy
Đại hải dường như chỉ giọt sương
Bão nổi trùng dương cơn quốc biến
Dấu chân sóng vỗ bải cát buồn

Ai chẳng ngậm ngùi nhìn dâu bể
Đền đài vùi lấp cõi tang thương
Xa mã khuất mờ đường gió bụi
Lạnh hồn cô quả giữa đêm sương

Giây phút tao phùng … xa cách biệt
Đắng cay ngày tháng nỗi mong chờ
Người đi không biết bao giờ lại
Kẻ ở chờ mong vẫn mịt mờ

Trong cõi đời người tan với họp
Vô thường nào biết buổi bồng lai
Nụ cười có lúc pha dòng lệ
Ẩn chứa niềm vui pha đắng cay!

Mới thấy vườn xuân hồng rực rỡ
Đào mai thắm sắc đẹp trời thơ
Qua cơn nắng hạ hồng phai nhạt
Sương tuyết thu đông phủ mịt mờ!

Hãy lái thuyền tâm xa huyễn mộng
Xuôi về bến giác giữa dòng trong
Để ta thấy cõi vô thường ấy
Chớ vội đam mê rối cả lòng!

(Hàn Thiên Lương)

CÕI VÔ THƯỜNG

Nguyện Cầu
**********
Con quỳ đây dưới Phật đài
Thành tâm khấn nguyện một ngày bình an
Chúng sanh trên khắp thế gian
Đời vơi bớt cảnh lầm than khốn cùng
Van cầu Phật Tổ bao dung
Vị tha những kẻ bạo hùng sân si
Người đời thôi tiếng thị phi
Nguồn vui xin mãi ngự trì muôn nơi
Thói đời phiền não mau vơi
Bình yên vạn nẻo, nụ cười thanh tao
Quán Âm Bồ Tát trên cao
Sũng ân ban phép nhiệm màu cưu sinh
Họa nan trong cõi nhân linh
Khấn xin phù hộ hồi sinh vạn phường
Nguyện cùng Chư Phật mười phương
Kiếp người xin mãi trăm đường yên vui

***

Sinh ra bàn tay trắng
Chết rồi cũng trắng tay
Sống an nhiên tháng ngày
Hạnh phúc trong hiện tại.

Dù có lên non cao
Đi vào nơi rừng sâu
Hay lặn xuống đáy biển
Cũng không sao khỏi chết.

Chỉ có nghiệp mình tạo
Là sẽ đi theo mình
Như là bóng theo hình
Bất kể nhục hay vinh.

Cái chết luôn gần kề
Không thể nào mặc cả
Biết vậy hãy quay về
Tu đi thôi kẻo trễ.

*Tường Giác* st

Thương con muôn nẻo nổi trôi
Lạc trong bể khổ luân hồi tử sinh
Bổn tâm mờ lưới vô minh
Sóng cao phiền não-thất tình phủ che
Hải Triều âm, tỉnh cơn mê
Phổ Đà Sơn Mẹ cận kề bên con

Nam mô! nấc nghẹn lời kinh,
Tử sinh ly biệt thuyền tình đứt neo,
Chơi vơi hai neỏ cheo leo,
Âm dương cách khoảng vạn đèo thương đau,
Người đi cố trút gánh sầu,
Kẻ đưa gắng kéo nỗi đau ngàn trùng,
Tưởng rằng một kiếp sống chung,
Cuộc đời ai biết,trùng phùng bao lâu?
bấy nhiêu năm, kết tình sâu,
Giờ đây biền biệt bóng câu chim trời,
Nhịp nhàng tiếng mõ ngân hồi,
Lời Kinh siêu vãng hồn người Quy không,
Biệt ly bao nỗi bâng khuâng,
Vấn vương ly biệt lòng không nỡ rời,
Vô thường kiếp sống nổi trôi,
Ðạo thuyền cập bến, thì thôi giã từ,
Người về cõi Phật mà tu,
Bình an trong chuyến hành du Quy thường,
Ðừng lưu luyến, đừng tiếc thương,
Từ Bi Phật độ hồi hương duyên lành,
Trăm năm cõi tục hồng trần,
Phận người ở lại trả phần Nhân sinh,
Tiễn đưa Ngộ cuộc hành trình,
Tiếng chuông siêu độ Tâm Linh tỉnh hồi.

Thế gian khôn khéo trăm bề
Nghĩ suy phê phán, khen chê rộn ràng
Đường trần xuôi ngược lang thang
Thăng trầm mấy độ cơ hàn buồn vui
Tang thương dâu bể lắm hồi
Bừng giấc mộng sự ngậm ngùi xót xa
Thấy người mà nghĩ đến ta
Trầm luân biển khổ ta bà từ lâu
Bao giờ mới hết vọng cầu
Tỉnh thức nhìn lại thâm sâu tâm hồn
Ngày tàn nhạt ánh hoàng hôn
Quê xa đường vắng hết còn nhờ ai
Đèn Từ đuốc Tuệ Như Lai
Nguyện xin theo gót chân Ngài về Quê.

..Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy: “Sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền”. Nghĩa là khi nào tâm sanh diệt tiêu mất, không còn nữa, thì cảnh giới tịch diệt, tức là cảnh giới niết bàn hiện ra trước mắt. Cũng như khi nào mây đen tan mất, thì trăng sáng hiện ra trước mắt. Cũng như khi nào phiền não và khổ đau hết, thì an lạc và hạnh phúc hiện tiền. Nói một cách khác: “vọng tâm tiêu hết, chân tâm hiện tiền”. Thực là đơn giản, dễ hiểu như vậy…

(Sưu tầm)

”Có thể có người cho rằng bản thân mình không có chút ánh sáng hào quang nào , nhưng thực tế ánh sáng đó được phát rọi từ chính trong tâm họ, chỉ cần tự tin , cố gắng hết sức , đối đãi nhân nghĩa với người khác , có lòng từ bi ắt ánh sáng đó sẽ tự phát ra , và tôi biết rằng thứ ánh sáng đó ai ai trong chúng ta đều có , chỉ có điều nó tỏa sáng bao lâu với cường độ sáng như thế nào mà thôi.”

(HT THÍCH THÁNH NGHIÊM)

Tâm lý học Phật giáo phân biệt 6 loại trạng thái tâm lý cơ bản thường gây khổ não cho con người: tính tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, nghi hoặc và hiểu biết sai lầm (tà kiến). Đây là những tâm lý xấu nảy sanh từ bên trong chứ không phải là các hiện tượng bên ngoài. Do đó, muốn giảm thiểu khổ đau, bạn cần phải chấm dứt những căn nguyên của khổ đau — chính là những trạng thái tâm lý này. Muốn chấm dứt chúng, bạn cần phải hiểu bản chất của chúng, tức bạn phải nhìn vào tự tâm của bạn để nhận rõ từng tâm lý một, ngăn ngừa sự phát khởi và tăng trưởng của chúng. Nếu bạn không hiểu rõ tâm trí bạn thì bạn luôn bị dẫn dắt bởi những tâm lý vị kỷ đầy tham sân si để rồi đi đến hành động thiếu sáng suốt, và đây chính lằ điều khiến bạn luôn cảm thấy bất an.

(Lama Yeshe – Đức Sơn dịch)

THÂN DUYÊN CỦA HÀNH GIẢ NIỆM PHẬT VỚI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

“Hành giả nào khi tu tập: Miệng thường xưng niệm danh hiệu đức Phật (A-di-đà), thì Ngài nghe rõ tiếng người ấy đang niệm; thân thường lễ bái đức Phật, thì Ngài thấy rõ người ấy đang lễ bái; tâm thường niệm Phật, thì Ngài biết rõ tâm người ấy đang niệm Phật;
hành giả thường nhớ nghĩ đến đức Phật, thì Ngài cũng nhớ nghĩ đến hành giả. Ba nghiệp (Thân- Khẩu-Ý) của hành giả và đức Phật không tách rời nhau, nên được gọi là Thân duyên”.

ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Hàng ngày ta dạy các con nên cắt đứt những liên hệ tình cảm với đời để mưu cầu sự giác ngộ. Nhưng điều đó không có nghĩa là các con chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ lo lắng chuyện thành tựu của mình mà quên đi những lợi ích của chúng sinh. Mỗi một chúng sinh khi chưa kịp giác ngộ mà rời bỏ cõi trần là điều khiến cho kẻ tu hành như chúng ta cảm thấy đau lòng. Các con nên biết rằng nếu chưa kịp giác ngộ thì mà chết đi tức là chúng sinh còn luẩn quẩn trong sinh tử luân hồi không bao giờ thoát ra được. Đứa con trai của ta cũng là một trong số chúng sinh ấy. Ta xem tất cả chúng sinh như con của ta. Ta rơi nước mắt khóc cho đứa con trai chưa giác ngộ, và đồng thời cũng khóc cho muôn vạn chúng sinh chưa chịu giác ngộ. Chính điều sau này mới thật sự khiến cho ta đau lòng.

Đậy là một câu chuyện nói về động cơ và mục tiêu của sự tu hành. Nếu như một người nào tu chỉ với mục đích tự giải thoát lấy phần hồn của mình thì có vẻ như quá ích kỉ. Chúng ta có thể khâm phục ý chí kiên quyết cá nhân của họ chứ không thể nào sùng bài họ được. Chỉ có những người tu hành mà mục tiêu của họ luôn hướng về chúng sinh và không bao giờ nghĩ đến tiểu ngã, mới đáng cho chúng ta khâm phục.

(Trích sách: NHỮNG HẠT ĐẬU BIẾT NHẢY )

1005435_521771017876248_1608264687_n

Con quỳ xuống cội tâm linh
Biết bao lần theo dòng sấy tử sinh
Để cuối mặt cùng vô minh đau khổ
Một buổi sáng đầu mùa xuân Ấn Độ
Nơi khu rừng nhiều nai thỏ tung tăng
Với Pháp âm như sóng biển triều dâng
Phật mở đạo bằng bốn Chân lý mới
Nhưng tia nắng đầu tiên vừa soi tới
Cho trần gian đang đón đợi bình minh
Đêm vở tan trời đất hiện bóng hình
Người ngẩng mặt biết rằng tình thương đến
Rồi từ đó người cho người yêu mến
Sông cho thuyền những bờ bến an vui
Rừng cho cây những hoa trái xanh tươi
Môi cho mắt nhiều nụ cười rạng rỡ
Rồi từ đó người nghe lòng khai mở
Ngồi lặng yên theo hơi thở thông dông
Thân và tâm hoà trong cõi hư không
Thoát ngã chấp để sánh cùng vạn hữu
Ôi lời nói biết bao giờ cho đủ
Để ngợi ca đấng Từ phụ phi thường
Đã tặng đời đầy trí tuệ yêu thương
Mở chân lý bằng con đường Bát Chánh
Con quỳ xuống niềm thiết tha tôn kính
Lòng dặn lòng theo nẻo chánh đường ngay
Nguyện đời đời cùng chung sức đắp xây
Cho thế giới sẽ có ngày rực sáng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Advertisements

Tác giả: HUỆ AN

Buddhist ĐẠI NGUYỆN: CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ NGUYỆN HỒI HƯỚNG: NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s