GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

THIỀN KHÔNG DO NGỒI

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MÀI GẠCH LÀM GƯƠNG

alvinhew_deep-meditation

Mã Tổ Đạo Nhất suốt ngày ngồi thiền, tinh tấn không lười mỏi, Hoài Nhượng thiền sư biết có thể thành đại khí, nhưng chưa được khai ngộ, bèn tìm cách giúp Mã Tổ.

Một hôm, Mã Tổ đang ngồi thiền, Hoài Nhượng hỏi:

–          Ngươi ngồi thiền để làm gì?

Mã Tổ trả lời:

–          Để thành Phật!

Hoài Nhượng thiền sư tìm một hòn gạch, rồi cứ thế mà ngồi mài. Mã Tổ nhìn thấy hỏi:

–          Thiền sư mài gạch để làm gì?

Hoài Nhượng trả lời:

–          Để làm gương soi

Mã Tổ hỏi:

–          Gạch có thể làm gương soi được sao?

Hoài Nhượng hỏi lại:

–          Mài gạch không thể làm gương soi được, vậy ngồi thiền có thể thành Phật được sao?

Mã Tổ ngẩn người ra, sau đó thành tâm thưa thỉnh:

–          Xin hãy cho con biết làm sao mới có thể thành Phật được?

Hoài Nhượng hỏi:

–          Ví dụ có một con ngựa kéo xe, xe không đi thì nên đánh xe hay đánh ngựa?

Mã Tổ không trả lời, Hoài Nhượng nói tiếp:

Ngươi đang học ngồi thiền hay học ngồi Phật? nếu nói học ngồi thiền thì thiền không nhất thiết phải nằm hay ngồi. Nếu nói học ngồi để thành Phật thì Phật không có tướng nhất định. Nếu ngươi muốn ngồi thành Phật thì chẳng khác gì đang giết Phật. Chấp chặt vào hình thức thì không thể nào khai ngộ được!

Mã Tổ hiểu được những lời ấy, lập tức lạy Hoài Nhượng xin làm đệ tử.

Advertisements

Tác giả: HUỆ AN

Buddhist ĐẠI NGUYỆN: CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ NGUYỆN HỒI HƯỚNG: NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s