GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ 15/2013

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

KHUYẾN TU.
*********
Thiện tâm thấy được phước lành
Thấy trời, thấy Phật – U minh tỏ tường
Tâm có tịnh thấy Tây Phương
Mau mau trở gót tìm đường dời Chân

Để còn kịp chuyển xoay vần
Không thì bể khổ nợ trần vấn vương
Sáu đường tam giới tai ương
Biết khi nào thoát sầu vương tai nàn

Vì trong bá tánh chẳng an
Khuyên người phật tử đoạn -trần bi ai
Hướng về chín bậc liên đài
Rộng lòng buông xã vật ngoài ly Thân

Đừng tham của nã – đừng sân
Đừng si tài sắc – đừng mê lợi trần
Có rồi lại mất phù vân
Nay đây mai đó khổ thân lo nhiều.

Danh Lợi
********
Danh lợi đến rồi danh lợi đi
Ham chi một chút nhất hay nhì
Đêm nằm thao thức tâm điên đảo
Hơn thua tranh chấp nhọc công lao

Oán thù chi để khổ lòng nhau
Nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào
Kiếp này kiếp khác luân hồi mãi
Nợ nần gian díu khổ làm sao

Nghe lời Phật dạy hãy tu mau
Giữ tâm trong sạch để khi nào
Ra đi nhắm mắt hồn thanh thản
Không con lo nghĩ chuyện lao xao

Chúng ta chung sức hãy cùng nhau
Dựng xây thế giới đẹp muôn màu
Nơi ánh đạo vàng lan biển rộng
Không còn thấy nữa cảnh thương đau

(Bạch Ngọc)

LÀ PHẬT TỬ

Là Phật tử luân hồi lo tránh
Bởi luân hồi là cảnh tan thương
Ví dù là bực đế vương
Có ngày cũng chết không phương sống hoài
Là Phật tử cõi này biết giả
Giả sự đời, giả cả xác thân
Cuối cùng vật tán người phân
Như sương ngọn cỏ, như vầng mây bay
Là Phật tử trần ai khó gạt
Biết trần ai là giấc chiêm bao
Thấy vui mà chẳng vui nào
Người càng lưu luyến càng đau khổ nhiều
Là Phật tử không chiều dục vọng
Chẳng để cho tâm động bất lành
Ở nơi uế trược mà thanh
Cảnh tuy hung dữ mà lành được tâm
Là Phật tử đạo châm sâu gốc
Gió mưa đời khó tróc đổ nghiêng
Đúng kỳ hoa quả nở liền
Mặc dù trong cảnh đảo điên hồng trần
Là Phật tử nói cười điềm đạm
Không bao giờ có dáng kiêu căng
Giữ gìn phẩm hạnh nhà tăng
Trau dồi tánh nết kẻ chân tu hành…

NIỀM VUI CỦA MỘT BỒ TÁT
1/ Vui thường tin Phật,
2/ Vui muốn được nghe Pháp,
3/ Vui cúng dường chư Tăng,
4/ Vui dứt bỏ năm dục,
5/ Vui quán sát năm uẩn là kẻ thù,
4/ Vui quán sát bốn đại như rắn độc,
5/ Vui tùy thuận hộ trì Bồ Đề Tâm,
6/ Vui thấy mình lợi ích cho chúng sanh,
7/ Vui kính dưỡng thầy,
8/ Vui rộng rãi thực hành bố thí
9/ Vui kiên trì tịnh giới
10/ Vui nhẫn nhục khoan hòa,
11/ Vui siêng tu thiện căn,
12/ Vui thiền định không loạn tưởng,
13/ Vui có tuệ sáng suốt sạch không cấu bẩn,
14/ Vui trải rộng tâm Bồ Đề,
15/ Vui vượt thắng tà ma,
16/ Vui nhổ gốc phiền não,
17/ Vui làm thanh tịnh cõi đất Phật,
18/ Vui tu tập các công đức để thành tựu thân tướng tốt đẹp
19/ Vui làm đẹp đạo tràng,
20/ Vui nghe Pháp thậm thâm mà không sợ hãi
21/ Vui trong ba cửa giải thoát,
22/ Vui gần gũi đồng học,
23/ Vui tâm không thù hận ác hại giữa những người Phi đồng học,
24/ Vui ngăn ngừa bằng hữu tri thức xấu,
25/ Vui khi ở gần thiện tri thức,
26/ Vui vì tâm hoan hỉ thanh tịnh,
27/ Vui thực hành vô lượng Pháp đạo phẩm,
Bồ Tát Duy Ma Cật giáo huấn các Thiên Nữ tìm niềm vui nơi Pháp thay vì nơi ngũ dục thế gian.

Đức Phật A Di Đà.
Là vô thượng y vương.
Nếu bỏ đây không cầu
Ấy là kẻ si cuồng!
Một câu hồng danh Phật.
Là thuôc diệu Di Đà.
Nếu bỏ đây không uống.
Thật lầm to lắm mà!
_()_ (Đại sư Hoằng Nhất) _()_

Tôi học được rằng:
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Tôi học được rằng:
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

St Diệu Ngộ

“Bệnh tật đeo theo để khổ đời
Con người vì bệnh phải mòn hơi
Bệnh xui quân tử không tròn chí
Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời
Bệnh chuyển trần gian thành địa ngục
Bệnh mờ non nước áng mây trời
Phải chăng không bệnh là hy hữu
Nên mộng xuân hồng phải tả tơi”.

Đã mang thân người, không ai là không bệnh, chỉ có điều là nhiều hay ít vậy thôi, cũng như Tổ Quy Sơn đã nói: “Vì nghiệp buộc thọ thân, nên chưa khỏi cái khổ lụy về hình hài” (Quy Sơn cảnh sách). Vì chúng sinh tạo nghiệp mà sinh ra trên thế gian này, vì thọ nghiệp mà có thân và phải chịu những nỗi khổ lụy về thân như đau ốm bệnh hoạn, nóng lạnh, đói khát… Nghiệp đó là gì? Chính là những hành vi tạo tác từ thân, khẩu, ý do phiền não vô minh làm động lực thôi thúc, dẫn dắt.

Bao nhiêu tuổi, biết bấy nhiêu nơi,
Dở dở, hay hay ở với đời.
Nỡ giận hờn chi cho mệt dạ,
Tránh tranh đua miệng đỡ hao hơi.
Thế nhân suy tính ngàn muôn lối,
Nhưng tính sao hơn được với Trời.
Chán biết nhân tình là tệ bạc,
Cũng trò, cũng chuyện cũng cười chơi!

Vô Nhất
Thích Thiền Tâm __()__

Hạt bụi nào đã Hoá kiếp thân ta
Để giờ đây ta hình hài lớn dần…
Theo năm tháng ta mỏi mòn thể sát
Đến cuối cùng,chỉ là cát bụi sao?

Đã bao lần ta sống trong mộng ảo
Nhục rồi vinh,theo dòng chảy liên hồi
Chỉ tạm mượn rồi trở về cát bụi
Hợp rồi tan luâu chuyển một kiếp người.

Chợt tĩnh ngộ,kiếp người ta thấy rõ
Được thân này,ta quí trọng biết bao
Mau tạm mượn,để vượt qua bờ giác
Hạt bụi trần,xin trã lại …thời gian

Thời gian sống,bụi trần ai nghiệp thức
Dẫn đường ta,vào kiếp sống vô thường
Nên đã tạo,biết bao đường lầm lạc
Nay quay về nương tựa Phật Pháp Tăng.

ღ.Kiên Tâm

Tu hành học đạo phải bền tâm
Lập chí kiên gan nhẫn nhục thầm
Mặc thế cười chê ai nhạo báng
Vui mùi kinh kệ nín như câm

Cho hay chữ “Nhẫn” là cao thượng
Giận tức làm chi phải khổ tâm
Nầy hỡi ai ơi mau lượng xét
Tu hành học đạo phải bền tâm.

ღ.Huyễn Thân

Thân như bọt nước hợp rồi tan
Chìm nổi lênh đênh khóc khổ than
Mấy kẻ nhận ra mình bọt nước
Bao người biết rõ cảnh hoa tàn

Hơn thua phải trái tranh nhau mãi
Cấu xé bon chen lệ ướt tràn
Nầy hởi ai ơi! mau tỉnh giác
Chóng lo niệm Phật vãng Tây Phương.

Muốn được trí tuệ, bạn phải gạt bỏ những thứ phiền não làm rối loạn tâm hồn bạn. Phiền não tức là những thứ giận, hờn, thương, ghét, buồn phiền… Bạn có nhớ chăng, mỗi khi bạn nổi cơn giận dữ thì trí khôn ngoan của bạn liền đó bị lu mờ. Ðôi thanh niên nam nữ yêu nhau thắm thiết, họ sẽ mù quáng khi gặp hoàn cảnh buộc phải lìa nhau. Khi bạn ghét ai, dù người ấy đưa ý kiến rất hay, bạn cũng không thèm nghe. Ðó! bạn thấy chưa, phiền não nó che đậy khiến con người mê tối, nên trước bạn phải gạt bỏ nó. Bạn sống thản nhiên và bình tĩnh một chút là bạn sẽ thấy trí tuệ trở về với bạn.

(HT. Thích Thanh Từ)

Nguyện cầu tám hướng mười phương
Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui
Dứt trừ oan trái nhiều đời
Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan
Hại nhau chỉ chuốc lầm than
Mê si điên đảo vô vàn lệ châu
Chúng sanh vô bệnh sống lâu
Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày
Nguyện cho an lạc từ nay
Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn
Dứt trừ kinh sợ tai ương
Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly
Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri
Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn.

Có bao giờ bạn nghĩ
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
Có người giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở cát bụi cũng trắng tay
Cuộc đời ta là phù du như cát bụi
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi
Thì người ơi xin đừng ganh đừng ghét
Đừng hận thù tranh chấp với một ai
Hãy vui sống với tháng ngày ta có
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui
Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người
Với tất cả tấm lòng thành thương mến
Đến mọi người xa lạ cũng như quen
Ta là cát ta sẽ về với bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai

Niệm Phật tội nghiệp tiêu khô
Như sương tan nắng như hồ nước trong
Niệm Phật để được tấm lòng
Kẻo mà trắc ẩn mắc vòng gian nan
Niệm Phật Cực Lạc hân hoan
Ta Bà khổ não giàu sang mấy hồi.

Sáu chữ hồng danh trời đất chuyển
Ba ngàn thế giới hiện toàn chân
_()_ (Thiền sư Tánh Thiên) _()_
HỌC PHẬT
Học Phật để thoát ra
Những nẻo ác đường tà
Không tin theo mù quáng
Vất vưởng một bóng ma

Học Phật để gieo nhân
Hành thiện mãi ân cần
Cho đi không mong lại
Yêu thương như người thân

Học Phật thấy vô thường
Bao khổ nạn khôn lường
Trân quý từng hơi thở
Sống một đời thiện lương

Học Phật để lắng nghe
Vọng tưởng luôn âm e
Đắm chìm trong đau khổ
Nhận chân để quay về

Học Phật đạo thiêng liêng
Không mong cầu sanh thiên
Với một lòng tha thiết
Giải thoát trong hiện tiền.

T.K Tâm Khương

Advertisements

Tác giả: HUỆ AN

Buddhist ĐẠI NGUYỆN: CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ NGUYỆN HỒI HƯỚNG: NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s