GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀI GIẢNG ĐĐ THÍCH TRÍ HUỆ Số 2/2013

Mười Pháp Niệm Phật Ngộ Nhập Chánh Định – TAM MA ĐỊA

Tâm Lực Phước Lực Thắng Ma Lực – Thích Trí Huệ

Tam Môn Thanh Tịnh – Thích Trí Huệ

Tu một đời và một phút giây lơ đãng – Thích Trí Huệ

Khai thị ngộ nhập

Trở Lại Đài Sen – Thích Trí Huệ

Chân Lý Vũ Trụ – Thích Trí Huệ

Tu Khử Trược Lưu Thanh – Thích Trí Huệ

Hai Tài Sản Lớn Nhất – Thích Trí Huệ

Cảm Ứng Đạo Giao Nan Tư Nghì – Thích Trí Huệ

Phòng, điều trị bệnh thân và tâm

Tu niệm Phật

Pháp cầu an, cầu siêu trong Phật giáo

Tài Sản Thế Gian Và Tài Sản Phật Pháp – Thích Trí Huệ

 

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀI GIẢNG ĐĐ THÍCH TRÍ HUỆ Số 1/2013

Vì sao phải tu?

Công đức phát tâm

A DI ĐÀ PHẬT MẬT NGHĨA ĐĐ THÍCH TRÍ HUỆ

Niệm Phật Bất Sanh Tâm-ĐĐ Thích Trí Huệ

Mười Pháp Giới Hoa Tạng Huyền Môn – Thích Trí Huệ

Mười pháp vào Cửu phẩm liên hoa -Thích Trí Huệ.

Ý Nghĩa Của Mười Danh Hiệu Phật – Thích Trí Huệ

Bịt Tai Trộm Chuông :: ĐĐ Thích Trí Huệ

Tuồng Đời Thê Thảm Nhất-ĐĐ Thích Trí Huệ

Không lầm Nhân Quả – ĐĐ. Thích Trí Huệ

Tu Khó Hay Dễ-ĐĐ Thích Trí Huệ

Nghiệp Và Nhân Quả – Thích Trí Huệ

Vô thường ĐĐ Thích Trí Huệ

Rồng, một trong tứ linh. GS Thích Trí Huệ

Công năng của thập chú

Bốn trạng thái tâm với bốn quả báo

Siêu Phàm Nhập Thánh – Thích Trí Huệ

Thành Kính Tri ơn Phước Hơn Tất Cả – Thích Trí Huệ

Ai Định Đoạt Số Phận Con Người – Thích Trí Huệ

Khai thị Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm

Khai Thị Trung Phong Phần 3 – Thích Trí Huệ

Công Phu Và Dụng Công – Thích Trí Huệ

Tiến Trình Tu Tập Vãng Sanh – Thích Trí Huệ

Các Thánh Đệ Tử Ni Vào Thời Đức Phật – Thích Trí Huệ

Chân Lý Vũ Trụ – Thích Trí Huệ

Quy Luật Vận Hành Của Vũ Trụ – Thích Trí Huệ

Tài Sản Thế Gian Và Tài Sản Phật Pháp – Thích Trí Huệ

Tu Trong Nghiệp Quả – Thích Trí Huệ

Cúng Sao Hạn, Hóa Giải Tam Tai- Thích Trí Huệ

Giới thân và Huệ mạng-Thích Trí Huệ

Tiến trình tạo nghiệp và giải nghiệp

Oan Gia Ngõ Hẹp – Thích Trí Huệ

Duyên và sự- Thích Trí Huệ

Bổn nguyện của chư Phật – Thích Trí Huệ

Người đi tìm đạo – Thích Trí Huệ

PHÁP CẦU SIÊU CẦU AN MÙA VU LAN 2012. GS Thích Trí Huệ

LÀM CHỦ VỌNG NGHIỆP. GS Thích Trí Huệ

HOAN HỸ ĐẮC THIỀN,BUỒN PHIỀN SANH BỆNH.

AI ƠI ! ĐỪNG ĐỂ MUỘN MÀNG.

TỪNG GIỌT MA NI. GS Thích Trí Huệ,

NIỆM PHẬT VÃNG SANH ,Quan Âm Cứu Khổ Kỳ 4

NIỆM PHẬT TƯƠNG ỨNG CẢNH GIỚI. GS Thích Trí Huệ

ÂM BA TỪ VƯỜN LỘC UYỂN. GS Thích Trí Huệ

PHÀM PHU &THÁNH THAI. GS Thích Trí Huệ

Hai thứ không thể mất. GS Thích Trí Huệ

Nếu còn có ngày mai. GS Thích Trí Huệ

Tạo phước trong mùa an cư

Để ma ngoài cổng chùa

Chánh kiến niệm Phật

Công Đức Tu Chùa Và Tu Nhà-ĐĐ Thích Trí Huệ

Đạo Phật, Đức Phật, Phật Pháp Thích Trí Huệ

Phước lưu muôn thuở.ĐĐ Thích Trí Huệ

Không Có Hiếu – Đừng Bất Hiếu :: ĐĐ Thích Trí Huệ

Mỗi Người Có Một Mái Chùa :: ĐĐ Thích Trí Huệ


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀI GIẢNG THẦY TRÍ HUỆ – PHẦN 4

Nhân sinh quan, vũ trụ quan

Bừng tỉnh cơn mê

Quan Âm cứu khổ 3: Con tôi xuất gia

Tam môn thanh tịnh

Bồ-tát hóa thân

Về bên chân Phật

Sám Hối Là Một Pháp Tu

Ba Điều Trọng Đại – Thích Trí Huệ

Phương pháp và thời khóa tu tập

Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy

Tội phước, quả báo

Chỉ tịnh

Sự cúng dường vi diệu 01

Sự cúng dường vi diệu 02

Công đức hành trì Kinh Pháp Hoa

Làm giàu theo lời Phật dạy

Chủng tánh Bồ-đề

ÁC NHÂN & HIỀN NHÂN