GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

THƯ PHÁP XUÂN

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dẫu sớm mai cuộc đời không tỏa nắng Đặt trong lòng dấu lặng để bình an

Dẫu sớm mai cuộc đời không tỏa nắng
Đặt trong lòng dấu lặng để bình an

Gia đình vạn sự bình yên. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy

Gia đình vạn sự bình yên. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy

Xuân đáo hoa khai phúc mãn đường

Xuân đáo hoa khai phúc mãn đường

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,Đêm qua sân trước một nhành mai.

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua sân trước một nhành mai.

Xuân đáo bình an tài lợi tiếnHoa khai phú quý phúc mãn đường

Xuân đáo bình an tài lợi tiến
Hoa khai phú quý phúc mãn đường

Xuân đáo bình an, tài lợi tiến

Xuân đáo bình an, tài lợi tiến

XUÂN AN KHANG ĐỨC TÀI NHƯ Ý

XUÂN AN KHANG ĐỨC TÀI NHƯ Ý

Hãy cho nhau những nụ cườiHãy cho nhau trọn tình người niềm vui

Hãy cho nhau những nụ cười
Hãy cho nhau trọn tình người niềm vui

Xuân an khang đức tài như ýNiên thịnh vượng phúc thọ vô biên

Xuân an khang đức tài như ý
Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

HẠNH PHÚC Ở ĐÂY VÀ NGAY BÂY GIỜ

HẠNH PHÚC Ở ĐÂY VÀ NGAY BÂY GIỜ

caudoitet

CHÚC NĂM MỚI AN NHIÊN NHƯ THỂ CHƯA HỀ AN NHIÊN

CHÚC NĂM MỚI AN NHIÊN NHƯ THỂ CHƯA HỀ AN NHIÊN

Chúc Tết đến trăm sự như ýMừng Xuân sang vạn ...thành công

Chúc Tết đến trăm sự như ý
Mừng Xuân sang vạn …thành công

Xuân về muôn vạn hoa tươiThong dong tự tại trước lời sân si

Xuân về muôn vạn hoa tươi
Thong dong tự tại trước lời sân si

Xuân đến xuân đi ngờ xuân hếtHoa nở hoa tàn chỉ là xuân

Xuân đến xuân đi ngờ xuân hết
Hoa nở hoa tàn chỉ là xuân

Nhiệm màu đi giữa đầy vơi. Cam lồ rưới hạt bên trời xuân sang Trao về dưới thấy bình an. Ngàn tay cứu khổ mắt ngàn trông xa

Nhiệm màu đi giữa đầy vơi. Cam lồ rưới hạt bên trời xuân sang
Trao về dưới thấy bình an. Ngàn tay cứu khổ mắt ngàn trông xa

Advertisements

THƠ – THƯ PHÁP PHẬT GIÁO

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đến cõi đời vui chơi cho thoảNếm đắng cay cho hả rồi về.

Đến cõi đời vui chơi cho thoả
Nếm đắng cay cho hả rồi về.

thư pháp

Thiền là
Bất lập văn tự – Giáo ngoại biệt truyền
Trực chỉ Nhân Tâm – Kiến tánh thành Phật

thuphaphay

thuphapdep

thu phap

Phật như mặt trời sáng, giáo pháp được soi đường…

Phật như mặt trời sáng, giáo pháp được soi đường

Trắng đen khác một cái nhìn, đời hư hay thực tâm mình sáng soi.

Trắng đen khác một cái nhìn, đời hư hay thực tâm mình sáng soi.

Chiêm bao mấy bận qua cầu,Tình ra lại thấy rớt sâu giữa đời

Chiêm bao mấy bận qua cầu,
Tình ra lại thấy rớt sâu giữa đời

Vô thường lẽ ấy giữa trần ai,Cùng kiếp nhân sinh chỉ thế này

Vô thường lẽ ấy giữa trần ai,
Cùng kiếp nhân sinh chỉ thế này

Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủBụi đường dài...mãi đi quanh

Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
Bụi đường dài…mãi đi quanh

mộng

MỘNG

Cuộc đời vốn là Mộng

Thực hư  cũng là Mộng

Say mộng hay tỉnh mộng

Đời là Mộng mà thôi

Xin cảm tạ nghĩa trần gian đây đóBạn thâm giao người xa lạ tâm tình

Xin cảm tạ nghĩa trần gian đây đó
Bạn thâm giao người xa lạ tâm tình